Nyansettelser ved Akupunkturhøyskolen

Campus Kristiania har nå gjort 4 nyansettelser i faste stillinger ved Akupunkturhøyskolen. De nye ansatte er Gry Sagli, i 100% stilling som 1. amanuensis, Terje Alræk i 50% stilling som 1. amanuensis, Edna Røssberg i 50% stilling som høyskolelektor og Anette Sørensen i 100% stilling som høyskolelærer, Anette har inntil nå vært ansatt i 60% stilling. Vi går spennende tider i møte, og ønsker våre nye medarbeidere velkommen. De ansatte vil tiltre 1.9.11 og vil bli nærmere presentert senere.