Personvernerklæring

Personvernerklæring om hvordan vi samler inn og bruker informasjonen om kunder og besøkende til vårt nettsted.

Vær oppmerksom på at vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

Ansvar

 • Behandlingsansvarlig: AKHS
  Databehandler(e): AKHSAKHS er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester.Informasjonen lagres på servere som eies og driftes av AKHS.Behandling av personopplysninger

  Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale.

  Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som AKHS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale.

  Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

  Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved administrasjon av våre tjenester lagret.

  Innsyn og retting

  I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert.

  Oppbevaring og sletting

  I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. AKHS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.