Rullerende studentopptak hos AKHS

Hvorfor velge Akupunkturhøyskolen?

AKHS tilbyr akkreditert bachelorgrad i akupunktur. Som praktisk rettet yrke legger AKHS vekt på å integrere teoretisk kunnskap i klinisk og praktisk undervisning.
Studiestart i slutten av august 2011.

Vi har rullerende studentopptak.

Rullerende studentopptak

Klinisk praksis foregår i undervisning og ved skolens egen studentklinikk.
Lærerstaben på 25 fra Norge, England og Kina, er høyt kvalifiserte og har i snitt 20 års klinisk erfaring. Samarbeid med universiteter i England, Australia og Kina, gir mulighet for studentutveksling, selv om vi har rullerende studentopptak. Helsepersonell som kvalifiserer for fritak fra moduler i medisinske fag, får redusert studieavgift.

Modultilpasning
Via rullerende studentopptak så kan søkere velge om de vil ta studiet som et fulltidsstudium over 3 år, eller 4 år deltid.
Studiet er oppbygget av moduler som gir studiet fleksibilitet.
Bachelorgrad i akupunktur inneholder også anatomi og funksjonell anatomi. De som har eksamener i tilsvarende fag, vil kunne få fritak for dette.
Søkere uten helsefaglig bakgrunn som har tatt medisin grunnstudium eller medisin grunnfag, får godskrevet medisinske fag som tilsvarer nivået i bachelorgraden.
Studenter som ønsker å ta mastergraden i akupunktur har nå mulighet til å søke direkte på slike tilbud i andre land som tilbyr dette, eller tverrfaglige mastergrader ved universitet og høyskoler i Norge, vær oppmerksom på at ikke alle har rullerende studentopptak.

Fullverdig undervisning i akupunktur
Akupunkturhøyskolen med rullerende studentopptak, har som hovedmål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, som kan gjennomføre akupunkturbehandling hovedsakelig basert på Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), men også basert på nyere moderne metoder fra relevant vitenskapelig forskning samt ny kunnskap og erfaring innen faget. Eksempel på nyere kunnskap er triggerpunktbehandling av muskel- skjelettlidelser, som også kalles myofascielle smertetilstander. Akupunktørene skal kunne samarbeide godt med annet helsepersonell.
Våre studenter får omfattende undervisning i akupunkturfaget, med grundig teoretisk og praktisk opplæring. Den kliniske delen av studiet er meget godt ivaretatt gjennom undervisning i mindre grupper, samt individuell veiledning ved høyskolens egen studentklinikk som er åpen for pasienter og studenter 4 dager i uken. Vi har Rullerende studentopptak.

Studieavgift
AKHS har fått spørsmål om hvorfor studieavgiften er dyrere enn ved andre skoler i landet.
Vi gjør oppmerksom på at alle eksamensavgifter for 3 år fulltidsstudium inngår i studieavgiften.
Tar man studiet på deltid over lengre tid, blir den årlige studieavgiften tilsvarende mindre.

Det som kommer i tillegg er et påmeldingsgebyr på kr 3.000 for alle opptatte studenter, samt årsavgift til Studentsamskipnaden (se under).
Studietur til Kina er frivillig ved denne høyskolen, og kostnader til denne kommer utenom.
Studenter med fritak for moduler, får et økonomisk fritak for disse.
Bachelorstudiet i akupunktur gir grunnlag for lån og stipend hos Lånekassen.
For mer informasjon fra lånekassen, gå videre inn på lånekalkulatoren som kan vise deg hvor stor del av ditt eventuelle lån som blir gjort om til stipend.

Studentdemokrati
Hver klasse velger en representant til Studentutvalget. Studentutvalget velger en leder som også sitter i alle utvalg ved høyskolen. Studentene har på denne måten innflytelse på sin egen studiesituasjon.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Akupunkturhøyskolen er fra og med studieåret 2009/2010 medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Medlemskap i SIO innebærer at våre studenter får en rekke fordeler som tilgang til studentbolig, redusert pris på trening, karrieresenter, barnehage, helsetjenester osv.

Medlemskap i Akupunkturforeningen (tidl. NAFO)
Etter endt bachelorstudium er du kvalifisert for kandidatmedlemskap i Akupunkturforeningen med mulighet for å praktisere akupunktur. Medlemskapet omgjøres til fullverdig status etter gjennomført eksamen i 50 ekstra studiepoeng i medisinske fag.

Studietur til Kina
Akupunkturhøyskolen arrangerer studietur til Nanjing University of Chinese Medicine som vi har hatt et nært samarbeid med i over 20 år. Universitetet er et av WHOs (verdens helseorganisasjon) fire samarbeidssentra for kinesisk medisin i Kina. Studieturen omfatter en ukes rundreise og fire ukers klinisk praksis med veiledning i smågrupper på sykehus samt undervisning.
Studieturen er ikke obligatorisk, men gir en unik opplevelse og erfaring for dem som velger å reise.