Studietur til Nanjing, Kina

Studietur til Nanjing University of Chinese Medicine er en obligatorisk del av bachelorstudiet ved AKHS, og er lagt til første delen av studieprogrammet for siste studieåret. Det vil si at den arrangeres i tiden august/september. Studieturen til Kina varer i 4 uker.

studietur til kina

 

Hoveddelen av undervisningen er lagt opp som praksis på sykehus, og i tillegg er det forelesninger 2-3 ganger pr uke.